ترجمه Sold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بفروش‌ رفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بفريفته‌ , در فارسی : اغوا شده‌.

Sold به چه معناست و Sold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sold

بفروش‌ رفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بفروش‌ رفته‌, ترجمه بفروش‌ رفته‌, کلمات شبیه بفروش‌ رفته‌ , بفريفته‌ به لاتین , اغوا شده‌. به لاتین
دانلود فایل ها