ترجمه Solderer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لحيم‌ گر. می باشد

Solderer به چه معناست و Solderer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solderer

لحيم‌ گر. به خارجی , ریشه انگلیسی لحيم‌ گر., ترجمه لحيم‌ گر., کلمات شبیه لحيم‌ گر.
دانلود فایل ها