ترجمه Soldiery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سربازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيروي‌ نظ‌امي‌ , در فارسی : يك‌ دسته‌ سرباز.

Soldiery به چه معناست و Soldiery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soldiery

سربازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سربازي‌, ترجمه سربازي‌, کلمات شبیه سربازي‌ , نيروي‌ نظ‌امي‌ به لاتین , يك‌ دسته‌ سرباز. به لاتین
دانلود فایل ها