ترجمه Soleness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنهايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انفراد.

Soleness به چه معناست و Soleness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soleness

تنهايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنهايي‌, ترجمه تنهايي‌, کلمات شبیه تنهايي‌ , انفراد. به لاتین
دانلود فایل ها