ترجمه Soleprint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اثر كف‌ پا (مثل‌ اثر انگشت‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگشت‌ نگاري‌ از پا.

Soleprint به چه معناست و Soleprint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soleprint

اثر كف‌ پا (مثل‌ اثر انگشت‌) به خارجی , ریشه انگلیسی اثر كف‌ پا (مثل‌ اثر انگشت‌), ترجمه اثر كف‌ پا (مثل‌ اثر انگشت‌), کلمات شبیه اثر كف‌ پا (مثل‌ اثر انگشت‌) , انگشت‌ نگاري‌ از پا. به لاتین
دانلود فایل ها