ترجمه Solgel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌. می باشد

Solgel به چه معناست و Solgel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solgel

نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌., ترجمه نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌., کلمات شبیه نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌.
دانلود فایل ها