خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50357 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50357','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50357 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Solgel به فارسی

ترجمه Solgel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌. می باشد

Solgel به چه معناست و Solgel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solgel

نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌., ترجمه نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌., کلمات شبیه نيمي‌ مايع‌ ونيمي‌ ژلاتيني‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: