ترجمه Soli در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ olos) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تك‌ نوازان‌ , در فارسی : تنها خوانان‌.

Soli به چه معناست و Soli یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soli

(صورت‌ جمع‌ كلمه‌ olos) به خارجی , ریشه انگلیسی (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ olos), ترجمه (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ olos), کلمات شبیه (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ olos) , تك‌ نوازان‌ به لاتین , تنها خوانان‌. به لاتین




دانلود فایل ها