ترجمه Solid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جامد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ز جسم‌ , در فارسی : ماده‌ جامد , به فارسی : سفت‌ , سایر ترجمه ها : سخت‌ مكعب‌ , سه‌ بعدي‌

Solid به چه معناست و Solid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solid

جامد به خارجی , ریشه انگلیسی جامد, ترجمه جامد, کلمات شبیه جامد , ز جسم‌ به لاتین , ماده‌ جامد به لاتین , سفت‌ خارجی , سخت‌ در زبان , مكعب‌انگلیسی , سه‌ بعدي‌
دانلود فایل ها