ترجمه Solidity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جمود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استحكام‌ , در فارسی : استواري‌ , به فارسی : سختي‌ , سایر ترجمه ها : سفتي‌.

Solidity به چه معناست و Solidity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solidity

جمود به خارجی , ریشه انگلیسی جمود, ترجمه جمود, کلمات شبیه جمود , استحكام‌ به لاتین , استواري‌ به لاتین , سختي‌ خارجی , سفتي‌. در زبان
دانلود فایل ها