ترجمه Solmization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (oiggeflos=)(مو.) نت‌ خواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وزن‌ خواني‌ , در فارسی : سرايش‌

Solmization به چه معناست و Solmization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solmization

(oiggeflos=)(مو.) نت‌ خواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (oiggeflos=)(مو.) نت‌ خواني‌, ترجمه (oiggeflos=)(مو.) نت‌ خواني‌, کلمات شبیه (oiggeflos=)(مو.) نت‌ خواني‌ , وزن‌ خواني‌ به لاتین , سرايش‌ به لاتین
دانلود فایل ها