ترجمه Solubility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ حل‌. می باشد

Solubility به چه معناست و Solubility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solubility

قابليت‌ حل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ حل‌., ترجمه قابليت‌ حل‌., کلمات شبیه قابليت‌ حل‌.
دانلود فایل ها