ترجمه Solunar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حاصله‌ در اثر خورشيد و ماه‌ باهم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خورشيدي‌ وقمري‌.

Solunar به چه معناست و Solunar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solunar

حاصله‌ در اثر خورشيد و ماه‌ باهم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حاصله‌ در اثر خورشيد و ماه‌ باهم‌, ترجمه حاصله‌ در اثر خورشيد و ماه‌ باهم‌, کلمات شبیه حاصله‌ در اثر خورشيد و ماه‌ باهم‌ , خورشيدي‌ وقمري‌. به لاتین
دانلود فایل ها