ترجمه Solution در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاره‌ سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شولش‌ , در فارسی : حل‌ , به فارسی : محلول‌ , سایر ترجمه ها : راه‌ حل‌ تاديه‌ , تسويه‌.

Solution به چه معناست و Solution یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solution

چاره‌ سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاره‌ سازي‌, ترجمه چاره‌ سازي‌, کلمات شبیه چاره‌ سازي‌ , شولش‌ به لاتین , حل‌ به لاتین , محلول‌ خارجی , راه‌ حل‌ در زبان , تاديه‌انگلیسی , تسويه‌.
دانلود فایل ها