ترجمه Solvate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ محلول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حل‌ شدن‌ , در فارسی : محلول‌ شدن‌.

Solvate به چه معناست و Solvate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solvate

ماده‌ محلول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ محلول‌, ترجمه ماده‌ محلول‌, کلمات شبیه ماده‌ محلول‌ , حل‌ شدن‌ به لاتین , محلول‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها