ترجمه Somatogenic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ناشي‌ از سلولهاي‌ جداري‌ وبدنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كالبدي‌ , در فارسی : ايجاد

Somatogenic به چه معناست و Somatogenic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Somatogenic

(ج‌.ش‌.) ناشي‌ از سلولهاي‌ جداري‌ وبدنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ناشي‌ از سلولهاي‌ جداري‌ وبدنه‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) ناشي‌ از سلولهاي‌ جداري‌ وبدنه‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ناشي‌ از سلولهاي‌ جداري‌ وبدنه‌ , كالبدي‌ به لاتین , ايجاد به لاتین
دانلود فایل ها