ترجمه Somatology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علم‌ اجسام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كالبد شناسي‌ , در فارسی : علم‌ ط‌بيعيات‌ وكالبد.

Somatology به چه معناست و Somatology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Somatology

علم‌ اجسام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علم‌ اجسام‌, ترجمه علم‌ اجسام‌, کلمات شبیه علم‌ اجسام‌ , كالبد شناسي‌ به لاتین , علم‌ ط‌بيعيات‌ وكالبد. به لاتین
دانلود فایل ها