ترجمه Some در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يا چيز معيني‌. می باشد

Some به چه معناست و Some یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Some

يا چيز معيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يا چيز معيني‌., ترجمه يا چيز معيني‌., کلمات شبیه يا چيز معيني‌.
دانلود فایل ها