ترجمه Sonnet Sequence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غزل‌ گروهه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غزليات‌ داراي‌ موضوع‌ واحد , در فارسی : غزليات‌ مرتبط‌.

Sonnet Sequence به چه معناست و Sonnet Sequence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sonnet Sequence

غزل‌ گروهه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غزل‌ گروهه‌, ترجمه غزل‌ گروهه‌, کلمات شبیه غزل‌ گروهه‌ , غزليات‌ داراي‌ موضوع‌ واحد به لاتین , غزليات‌ مرتبط‌. به لاتین
دانلود فایل ها