ترجمه Sonship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرزند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رابط‌ه‌ فرزندي‌.

Sonship به چه معناست و Sonship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sonship

فرزند به خارجی , ریشه انگلیسی فرزند, ترجمه فرزند, کلمات شبیه فرزند , رابط‌ه‌ فرزندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها