خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50518 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50518','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50518 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sonsie به فارسی

ترجمه Sonsie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ysnos) خوشبخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوشحال‌ , در فارسی : نيك‌ انجام‌ , به فارسی : خوش‌ خلق‌.

Sonsie به چه معناست و Sonsie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sonsie

(ysnos) خوشبخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ysnos) خوشبخت‌, ترجمه (ysnos) خوشبخت‌, کلمات شبیه (ysnos) خوشبخت‌ , خوشحال‌ به لاتین , نيك‌ انجام‌ به لاتین , خوش‌ خلق‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: