ترجمه Sooth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشگويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضرب‌ المثل‌.

Sooth به چه معناست و Sooth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sooth

پيشگويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشگويي‌, ترجمه پيشگويي‌, کلمات شبیه پيشگويي‌ , ضرب‌ المثل‌. به لاتین
دانلود فایل ها