ترجمه Soothsayer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌الع‌ بين‌. می باشد

Soothsayer به چه معناست و Soothsayer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soothsayer

ط‌الع‌ بين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌الع‌ بين‌., ترجمه ط‌الع‌ بين‌., کلمات شبیه ط‌الع‌ بين‌.
دانلود فایل ها