ترجمه Sophisticate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زدن‌ به‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از اصالت‌ وسادگي‌انداختن‌ , در فارسی : فريبنده‌.

Sophisticate به چه معناست و Sophisticate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sophisticate

زدن‌ به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زدن‌ به‌, ترجمه زدن‌ به‌, کلمات شبیه زدن‌ به‌ , از اصالت‌ وسادگي‌انداختن‌ به لاتین , فريبنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها