ترجمه Soporiferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ اثر خواب‌ اور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كرخت‌ كننده‌ , در فارسی : تنبل‌.

Soporiferous به چه معناست و Soporiferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soporiferous

داراي‌ اثر خواب‌ اور به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ اثر خواب‌ اور, ترجمه داراي‌ اثر خواب‌ اور, کلمات شبیه داراي‌ اثر خواب‌ اور , كرخت‌ كننده‌ به لاتین , تنبل‌. به لاتین
دانلود فایل ها