ترجمه Soprano در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) صداي‌ زير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ششدانگ‌ , در فارسی : صداي‌ بلند.

Soprano به چه معناست و Soprano یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soprano

(مو.) صداي‌ زير به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) صداي‌ زير, ترجمه (مو.) صداي‌ زير, کلمات شبیه (مو.) صداي‌ زير , ششدانگ‌ به لاتین , صداي‌ بلند. به لاتین
دانلود فایل ها