ترجمه Sorbate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) نمك‌ اسيد سوربيك‌. می باشد

Sorbate به چه معناست و Sorbate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sorbate

(ش‌.) نمك‌ اسيد سوربيك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) نمك‌ اسيد سوربيك‌., ترجمه (ش‌.) نمك‌ اسيد سوربيك‌., کلمات شبیه (ش‌.) نمك‌ اسيد سوربيك‌.
دانلود فایل ها