ترجمه Sorcerous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ جادوگري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساحر , در فارسی : سحر اميز.

Sorcerous به چه معناست و Sorcerous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sorcerous

وابسته‌ به‌ جادوگري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ جادوگري‌, ترجمه وابسته‌ به‌ جادوگري‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ جادوگري‌ , ساحر به لاتین , سحر اميز. به لاتین
دانلود فایل ها