ترجمه Sore Throat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) گلو درد. می باشد

Sore Throat به چه معناست و Sore Throat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sore Throat

(ط‌ب‌) گلو درد. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) گلو درد., ترجمه (ط‌ب‌) گلو درد., کلمات شبیه (ط‌ب‌) گلو درد.
دانلود فایل ها