ترجمه Sorehead در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سردرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ كم‌ ظ‌رفيت‌ كه‌ در اثر باخت‌ يا شكست‌ عصباني‌

Sorehead به چه معناست و Sorehead یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sorehead

سردرد به خارجی , ریشه انگلیسی سردرد, ترجمه سردرد, کلمات شبیه سردرد , شخص‌ كم‌ ظ‌رفيت‌ كه‌ در اثر باخت‌ يا شكست‌ عصباني‌ به لاتین
دانلود فایل ها