ترجمه Soroptimist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو انجمن‌ هاي‌ خواهري‌ وخدمات‌ اجتماعي‌. می باشد

Soroptimist به چه معناست و Soroptimist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soroptimist

عضو انجمن‌ هاي‌ خواهري‌ وخدمات‌ اجتماعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عضو انجمن‌ هاي‌ خواهري‌ وخدمات‌ اجتماعي‌., ترجمه عضو انجمن‌ هاي‌ خواهري‌ وخدمات‌ اجتماعي‌., کلمات شبیه عضو انجمن‌ هاي‌ خواهري‌ وخدمات‌ اجتماعي‌.
دانلود فایل ها