ترجمه Sort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسم‌ , در فارسی : نوع‌ , به فارسی : گونه‌ , سایر ترجمه ها : ط‌ور ط‌بقه‌ , رقم‌ , جوركردن‌ , سوا

Sort به چه معناست و Sort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sort

جور به خارجی , ریشه انگلیسی جور, ترجمه جور, کلمات شبیه جور , قسم‌ به لاتین , نوع‌ به لاتین , گونه‌ خارجی , ط‌ور در زبان , ط‌بقه‌انگلیسی , رقم‌ , جوركردن‌ , سوا به انگلیسی
دانلود فایل ها