ترجمه Sort در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دسته‌ دسته‌كردن‌ , در فارسی : جور درامدن‌ , به فارسی : پيوستن‌ , سایر ترجمه ها : دمساز شدن‌

Sort به چه معناست و Sort یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sort

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , دسته‌ دسته‌كردن‌ به لاتین , جور درامدن‌ به لاتین , پيوستن‌ خارجی , دمساز شدن‌ در زبان
دانلود فایل ها