ترجمه Sortie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنندگان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يورش‌ , در فارسی : يورش‌ اوردن‌.

Sortie به چه معناست و Sortie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sortie

كنندگان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كنندگان‌, ترجمه كنندگان‌, کلمات شبیه كنندگان‌ , يورش‌ به لاتین , يورش‌ اوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها