ترجمه Soubrette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خادمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بانويي‌ كه‌ در نمايشات‌ نقش‌ فضولباشي‌ و دسيسه‌

Soubrette به چه معناست و Soubrette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soubrette

خادمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خادمه‌, ترجمه خادمه‌, کلمات شبیه خادمه‌ , بانويي‌ كه‌ در نمايشات‌ نقش‌ فضولباشي‌ و دسيسه‌ به لاتین
دانلود فایل ها