ترجمه Souffle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوراك‌ مركب‌ از زرده‌ تخم‌ مرغ‌ وگوشت‌ وپنير وشكلات‌ می باشد

Souffle به چه معناست و Souffle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Souffle

خوراك‌ مركب‌ از زرده‌ تخم‌ مرغ‌ وگوشت‌ وپنير وشكلات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوراك‌ مركب‌ از زرده‌ تخم‌ مرغ‌ وگوشت‌ وپنير وشكلات‌, ترجمه خوراك‌ مركب‌ از زرده‌ تخم‌ مرغ‌ وگوشت‌ وپنير وشكلات‌, کلمات شبیه خوراك‌ مركب‌ از زرده‌ تخم‌ مرغ‌ وگوشت‌ وپنير وشكلات‌
دانلود فایل ها