ترجمه Soulful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر از احساسات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باروح‌ , در فارسی : سرزنده‌.

Soulful به چه معناست و Soulful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soulful

پر از احساسات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پر از احساسات‌, ترجمه پر از احساسات‌, کلمات شبیه پر از احساسات‌ , باروح‌ به لاتین , سرزنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها