ترجمه Soulless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ روح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ عاط‌فه‌.

Soulless به چه معناست و Soulless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soulless

بي‌ روح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ روح‌, ترجمه بي‌ روح‌, کلمات شبیه بي‌ روح‌ , بي‌ عاط‌فه‌. به لاتین
دانلود فایل ها