ترجمه Soundboard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (draob dnuos) تخته‌ موجد صدا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كمان‌ ويولن‌ وتار

Soundboard به چه معناست و Soundboard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soundboard

(draob dnuos) تخته‌ موجد صدا به خارجی , ریشه انگلیسی (draob dnuos) تخته‌ موجد صدا, ترجمه (draob dnuos) تخته‌ موجد صدا, کلمات شبیه (draob dnuos) تخته‌ موجد صدا , كمان‌ ويولن‌ وتار به لاتین
دانلود فایل ها