ترجمه Sounding Board در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (draobdnuos) تخته‌ موجد صدا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كمان‌ ويولن‌ وتار

Sounding Board به چه معناست و Sounding Board یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sounding Board

(draobdnuos) تخته‌ موجد صدا به خارجی , ریشه انگلیسی (draobdnuos) تخته‌ موجد صدا, ترجمه (draobdnuos) تخته‌ موجد صدا, کلمات شبیه (draobdnuos) تخته‌ موجد صدا , كمان‌ ويولن‌ وتار به لاتین
دانلود فایل ها