خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50648 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50648','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50648 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Soundproof به فارسی

ترجمه Soundproof در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضد صدا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌ نفوذ صدا , در فارسی : عايق‌ صدا.

Soundproof به چه معناست و Soundproof یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soundproof

ضد صدا به خارجی , ریشه انگلیسی ضد صدا, ترجمه ضد صدا, کلمات شبیه ضد صدا , مانع‌ نفوذ صدا به لاتین , عايق‌ صدا. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: