ترجمه Soup Kitchen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوانخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دار المساكين‌ , در فارسی : محل‌ اط‌عام‌ فقرا.

Soup Kitchen به چه معناست و Soup Kitchen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soup Kitchen

نوانخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوانخانه‌, ترجمه نوانخانه‌, کلمات شبیه نوانخانه‌ , دار المساكين‌ به لاتین , محل‌ اط‌عام‌ فقرا. به لاتین
دانلود فایل ها