ترجمه Sour Gum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ ترشك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باميه‌.

Sour Gum به چه معناست و Sour Gum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sour Gum

(گ‌.ش‌.) درخت‌ ترشك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ ترشك‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ ترشك‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ ترشك‌ , باميه‌. به لاتین
دانلود فایل ها