ترجمه Source در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منبع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منشاء.

Source به چه معناست و Source یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Source

منبع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منبع‌, ترجمه منبع‌, کلمات شبیه منبع‌ , منشاء. به لاتین
دانلود فایل ها