ترجمه Southeasterner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساكن‌ نواحي‌ جنوب‌ شرقي‌. می باشد

Southeasterner به چه معناست و Southeasterner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Southeasterner

ساكن‌ نواحي‌ جنوب‌ شرقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ساكن‌ نواحي‌ جنوب‌ شرقي‌., ترجمه ساكن‌ نواحي‌ جنوب‌ شرقي‌., کلمات شبیه ساكن‌ نواحي‌ جنوب‌ شرقي‌.
دانلود فایل ها