ترجمه Souther در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باد جنوبي‌. می باشد

Souther به چه معناست و Souther یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Souther

باد جنوبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باد جنوبي‌., ترجمه باد جنوبي‌., کلمات شبیه باد جنوبي‌.
دانلود فایل ها