ترجمه Southern Lights در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (silartsua arorua=) شفق‌ جنوبي‌. می باشد

Southern Lights به چه معناست و Southern Lights یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Southern Lights

(silartsua arorua=) شفق‌ جنوبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (silartsua arorua=) شفق‌ جنوبي‌., ترجمه (silartsua arorua=) شفق‌ جنوبي‌., کلمات شبیه (silartsua arorua=) شفق‌ جنوبي‌.
دانلود فایل ها