ترجمه Southwest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در جنوب‌ غربي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باد جنوب‌ غربي‌.

Southwest به چه معناست و Southwest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Southwest

واقع‌ در جنوب‌ غربي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در جنوب‌ غربي‌, ترجمه واقع‌ در جنوب‌ غربي‌, کلمات شبیه واقع‌ در جنوب‌ غربي‌ , باد جنوب‌ غربي‌. به لاتین
دانلود فایل ها