ترجمه Southwestern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در جنوب‌ غربي‌. می باشد

Southwestern به چه معناست و Southwestern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Southwestern

واقع‌ در جنوب‌ غربي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در جنوب‌ غربي‌., ترجمه واقع‌ در جنوب‌ غربي‌., کلمات شبیه واقع‌ در جنوب‌ غربي‌.
دانلود فایل ها