ترجمه Souvenir در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يادگار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوغات‌ , در فارسی : يادبود , به فارسی : خاط‌ره‌ , سایر ترجمه ها : ره‌ اورد.

Souvenir به چه معناست و Souvenir یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Souvenir

يادگار به خارجی , ریشه انگلیسی يادگار, ترجمه يادگار, کلمات شبیه يادگار , سوغات‌ به لاتین , يادبود به لاتین , خاط‌ره‌ خارجی , ره‌ اورد. در زبان
دانلود فایل ها