ترجمه Sou’wester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنوب‌ غربي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلاه‌مخصوص‌ مواقع‌ توفاني‌ دريا.

Sou’wester به چه معناست و Sou’wester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sou’wester

جنوب‌ غربي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنوب‌ غربي‌, ترجمه جنوب‌ غربي‌, کلمات شبیه جنوب‌ غربي‌ , كلاه‌مخصوص‌ مواقع‌ توفاني‌ دريا. به لاتین
دانلود فایل ها